Ottův slovník naučný/Papáček

Údaje o textu
Titulek: Papáček
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 163.[red 1] Dostupné online
Licence: PD anon 70
Související: Autor:Pavel Papáček

Papáček Pavel, historik čes. (* 4. bř. 1863 v Chrudimi, kde otec jeho, Josef Papáček, byl akad. malířem od něho jsou podobizny Zieglera, Kaliny, Havlíčka a j.). Studoval na gymnasiu v Chrudimi a na filosofické fakultě university pražské, zabývaje se hlavně studiem nejstarších dějin českých. Působiv 5 let na ob. školách, jest od r. 1839 učitelem na škole měšťanské (teď v Nuslích). Podnikl několik studijních cest (do Německa, Švýcar a Italie; v Rusku byl třikráte). Literárně činný jest od r. 1883. Vedle řady dějepisných a cestopisných statí, feuilletonův a literních referátů (hlavně spisů historie záp. Slovanů se týkajících) vydal: O předslovanské době v Čechách (Praha, 1892). Zde (i jinde) zastává mínění, že Čechové bydlí v Čechách od pradávna, že nebylo tu ani Keltův ani Němců. Průvodce po Berouně a okolí (1895); O pivovarství v král. městě Berouně (Beroun, 1897); XI. arch. sjezd v Kyjevě (zvl. otisk; Praha, 1898). V tisku jest kniha Keltové a Němci – či Slované? Z polštiny přeložil Balzerův »Otevřený list Mommsenovi«, z ruštiny překládal z Krylova, Turgeněva, Tolstého a j. do různých časopisův a sbírek, hlavně však do Ottovy Ruské knihovny, jejímž je teď redaktorem. Zhotovil několik map plastických (vydal i návod k jejich výrobě: Jak hotoviti mapy plastické s úvodem o mapách vůbec; Praha, 1899) a zčeštil některé plány a mapy. Do Ottova Slovníku Nauč. napsal několik set článkův.

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. Strana 163 je označena jako 161.