Ottův slovník naučný/Panznerová-Klanová

Údaje o textu
Titulek: Panznerová-Klanová
Autor: Josef Boleška
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 161. Dostupné online
Licence: PD old 70

Panznerová-Klanová Marie, operní pěvkyně česká (* 1865 v Praze), vstoupila r. 1879 do operní školy J. L. Lukesovy, kde byla vycvičena na sopranistku vysoké polohy. Poprvé vystoupila v Novém čes. divadle jako Agata ve Weberově »Čarostřelci« v září r. 1884, v téže saisoně v Národním divadle v titulních úlohách Thomasovy »Mignony« a Gounodovy »Markéty« a byla po krásném úspěchu engažována od r. 1885 jakožto náhrada za Irmu Reichovou. Určena byvši zprvu pro mladistvé úlohy dramatické, P. při velikém objemu svého hlasu dovedla obstarati i obor mezzosopránový. Častějším dalším stykem s úlohami nižšího rejstříku osvědčilo se, že jen školou její hlas vyveden byl k ovládání vysoké polohy, že však přirozenou kvalitou svou nejvolněji si vede v rozsahu středním. Tím P. krok za krokem vzdalovala se karriéry sopránové a rozšířila svůj répertoire posléze i na kontraaltové úlohy, což českému jevišti zvláště přišlo vhod, když r. 1890 Betty Fibichová rozloučila se s jevištěm. Od toho času P. je z nejplatnějších sil operních Národního divadla, zvonivostí a vydatností hlasovou i případnou hrou prospívajíc répertoiru v partiích převýšivších počet 90, z nichž sice Amneris v »Aidě«, Ortruda v »Lohengrinu« a titulní úloha »Sabské královny« stojí na prvním místě, ale značný zlomek připadá na zpěvoherní literaturu původní.