Ottův slovník naučný/Pannasch

Údaje o textu
Titulek: Pannasch
Autor: neznámý
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 151. Dostupné online
Licence: PD anon 70

von Pannasch (také Pannach) Antonín, spisovatel rak. (* 1789 v Brusselu – † 1855 ve Vídni). Vstoupil r. 1809 do rakouských služeb vojenských, účastnil se válek r. 1813 a r. 1821 dlel jako setník u gen. štábu v Italii i postoupil až na plukovníka. R. 1848 stal se nejvyšším velitelem národní obrany vídeňské, za krátko však se hodnosti té vzdal a vstoupil do ministeria vojenství. P. byl činný literárně a vynikl nejen jako odborný spisovatel díly jako Terrinlehre und Terrainbenutzung (Víd., 1834, sebrané vojenské spisy jeho vyšly pod titulem Gesammelte militärische Schriften t., 1848), nýbrž i jako básník a dramatik. Vydalť v letech třicátých a čtyřicátých XIX. stol. historické činohry: Maxmilian; Alboin; D. Christnacht; později: Mutterliebe; Clemence Isaura; Die Wette; Irrgänge des Lebens; Johnson's Tod; Czerny Georg; Das Labyrinth der Liebe; veselohru Er lebt; Erinnerungen an Italien in Briefen und ver mischte Gedichte vyšly již r. 1826.