Ottův slovník naučný/Pankota

Údaje o textu
Titulek: Pankota
Autor: neznámý
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 150. Dostupné online
Licence: PD anon 70

Pankota, městečko v Uhrách na žel. dráze Arad-Gurahoncz, v zupě aradské, okr. világošském, má 4896 obyv., z nichž je 1790 Rumunů, 1711 Maďarů, 1213 Němců (1890), 3 kostely (řím.-katol., řecko-vých. a evang. helv vyzn.), pš., telegraf, lihovar, vinařství, zříceniny starého hradu.