Ottův slovník naučný/Palmové máslo

Údaje o textu
Titulek: Palmové máslo
Autor: Karel Lukáš
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. s. 120–121. Dostupné online
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Palmový olej

Palmové máslo č. palmový olej je tuk připravený z plodů palmy olejové (srv. Elaeïs). Tuku připraveného lisováním čerstvého obplodí užívá se na místě (na záp. pobřeží střední Afriky) k maštění pokrmův. Pro vývoz dobývá se ve velikém tím způsobem, že plody nechají se několik dní kvasiti, až počnou hníti, pak se vaří a opět nechají ležeti; když obplodí náležitě změklo, oddělí se od jader a získá se z něho lisováním tuk, který se ještě převařováním a cezením čistí. Přichází ho do světového obchodu ze záp. Afriky a Brazilie asi 800.000 q. Čerstvé p. m. má tuhost másla, barvu oranžovou, vůni příjemnou fialkovou, na vzduchu a na světle bledne, až se úplně vybílí, zároveň pozbývá příjemné vůně a nabývá ostrého, žluklého zápachu; čerstvé má bod tání 27 °C, staré 30 až 42 °C. P. m. obsahuje jako hlavní součástky tripalmitin a triolein, vedle toho vždy volné kyseliny palmitovou a olejovou a glycerin, kterých žluknutím stále přibývá, vedle toho obsahuje vonnou silici a barvivo v tuku rozpuštěné, nikoliv suspendované; toto barvivo ničí se účinkem světla, tepla neb okysličením, nikoliv zmýdelněním, tak že mýdlo, připravené z čerstvého p-ho m-la, má také barvu oranžovou. V studeném líhu p. m. málo se rozpouští, v horkém dost snadno, nejsnáze v aetheru; zmýdelňuje se snadno a také se ho největší množství spotřebuje v mydlářství, krom toho se ho užívá na výrobu svíček a mazadel. Jádra, zbývající po oddělení obplodí, dovážejí se u velikém množství do Evropy a zde se z nich též dobývá máslo t. zv. palmitové č. máslo z jader palmových. Za tím účelem se jádra praží, roztloukají na tluč, ze které se pak dobude tuku lisováním nebo vyluhováním sirouhlíkem; máslo lisováním dobyté má barvu žlutavou neb šedou a vyžaduje ještě bílení, kdežto vyluhováním dobyté je hned bílé; čerstvé má příjemnou vůni i chuť, snadno však žlukne a nabývá pak zápachu štiplavého jako máslo kokosové, kterému se vůbec podobá. Bod tání je 25–26 °C, hutnota při 15 °C 0,952; obsahuje triolein a triglyceridy celé řady pevných, mastných kyselin, staré krom toho i uvolněné kyseliny mastné. Užívá se ho v mydlářství tak jako másla kokosového. Do Evropy dováži se ročně přes million q jader palmových. Lš.