Ottův slovník naučný/Palmblad

Údaje o textu
Titulek: Palmblad
Autor: neznámý
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. s. 117. Dostupné online
Licence: PD anon 70

Palmblad Wilhelm Fredrik, historik švédský (* 1788 v Söderköpingu – † 1852 v Upsale). Již z mláda účastnil se velmi horlivě literárního probuzení švédského zároveň s Atterbomem a byl vynikajícím členem společnosti »Aurora« a zakladatelem časopisu »Phosphoros« (1810), odkudž romantikové švédští nazývali se phosphoristé; v l. 1812 až 1820 jakožto majetník knihtiskárny, kterou koupil pro »Auroru« r. 1810, vydával Poetisk Kalender, pak v l. 1813–24 »Svensk Literatur tidning«, kterýž časopis podstatně přispěl k vítězství romantismu nad klassicismem ve Švédsku; hlavními jeho spolupracovníky byli vedle P-a Hammarskjöld a Atterbom. R. 1827 jmenován adjunktem zeměpisu a dějepisu v Upsale, r. 1835 řádným prof. řecké řeči a literatury. Zabýval se pak výhradně studiemi historickými, zeměpisnými a literaturou. Napsal práce velmi četné, ale vesměs cenné, zvlášť pro literární historii švédskou. V l. 1847–51 byl redaktorem konservativního listu »Tiden«, v němž vyšly četné jeho rozpravy a polemiky literární a politické. Hlavní jeho dílo jest Handbok i physiska och politiska geographien (svazek 1.–5. Upsala, 1826–37, zůstalo nedokončeno). Mimo to podal znamenité překlady z Aischyla (t., 1841–45) a Sofokla (t., 1841), Homéra a j., pak napsal Grekisk fornkunskap (t., 2 sv., 1843–45). Méně významnými jsou jeho práce novellistické a romány, jako Familjen Faikensvärd (Örebro, 1844–45, 2 sv.) a Aurora Königsmark (t., 1846–49, 4 sv.). Od r. 1835 Palmblad byl spoluredaktorem »Biographisk Lexikon öfver namnkunnige svenska män« (Ups. a Örebro, 1837) a později předsedou lit. spolku založeného r. 1830.