Údaje o textu
Titulek: Palmas
Autor: neznámý
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. s. 117. Dostupné online
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Las Palmas de Gran Canaria

Palmas: 1) P. mys v předhoří na sev.-záp. pobř. africkém pod 7° 45' z. d. Gr, 4° 22' s. š., jméno má od Portugalců, kteří nalezli předhoří porostlé palmami. Mys P. náleží k hrabství Marylandu v sev. vych. části černošské republ. Liberie a dělí pobř. Pepřové od Slonového.

2) P. či Ciudad de las P., hl. m. ostr. Gran Canaria v archip. Kanárském, má 19.380 obyv. Vystaveno amfitheatrálně v ústí horské rokle, podobá se arabskému městu svými bílými domy s plochými střechami, jež malebně se odrážejí od zeleni palem. Dolní čásť města (Triana) jest čtvrtí obchodnickou, horní (Viñeta) obývána jest úřednictvem. Na náměstí pěkně upraveném nalézají se kathedrála, citadella a veliké divadlo. P. provozuje obchod s vínem, košenilou a rybářství. Podnebí jest příznivé, jen častá a vlhká vedra unavují. Voda ze sousedních pahorků přivádí se aquaeduktem. Přístavu vlastního město nemá, nejbližší je 3 km sev. La Luz, kde prochází také podmořský kabel pro pobřeží záp.-africké.