Ottův slovník naučný/Palaeostraca

Údaje o textu
Titulek: Palaeostraca
Autor: Filip Počta
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. s. 85. Dostupné online
Licence: PD old 70

Palaeostraca (Gigantostraca) jest vymřelé oddělení korýšů, do něhož některými spisovateli kladeni jsou trilobité a pak korýši hrotnatí (Merostomata). V tomto ohraničení jest to řád, jehož členové nabývají často značných rozměrů, s tělem rozděleným ve 3 části s přívěsky předústními v jediném páru, kdežto ostatní přívěsky jsou buď sobě stejné (trilobité) aneb nestejné (korýši hrotnatí). Jiní spisovatelé kladou trilobity přímo ke korýšům lupenonohým. Pa.