Ottův slovník naučný/Palaeolithická doba

Údaje o textu
Titulek: Palaeolithická doba
Autor: neznámý
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. s. 75. Dostupné online
Licence: PD anon 70

Palaeolithická doba neboli starší doba kamenná, též doba diluviální zvaná, v níž člověk žil zároveň s mamutem, nosorožcem a jinými zvířaty vyhynulými a dělal sobě nástroje kamenné, hrubě otloukané. Viz Evropa (praehistorie, str. 891 až 892).