Ottův slovník naučný/Pagliaccio

Údaje o textu
Titulek: Pagliaccio
Autor: neznámý
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. s. 25. Dostupné online
Licence: PD anon 70

Pagliaccio [paljàčo], ital., viz Bajazzo.