Ottův slovník naučný/Pachyméres

Údaje o textu
Titulek: Pachyméres
Autor: Konstantin Jireček
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. s. 29. Dostupné online
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Georgios Pachyméres

Pachyméres Georgios, vynikající polyhistor byzantský XIII. stol. (* 1242 v Nikei – † ok. r. 1310), zastával v Cařihradě po opětném dobytí města od Řekův r. 1261 vysoké státní a církevní úřady. Psal spisy rhétorické, didaktické, filosofické, básně atd. Hlavní dílo jeho jsou dějiny říše Cařihradské v letech 1261–1308, pokračování kroniky Jiřího Akropolita, v 13 knihách. Vypravování je jasné, v krátkých kapitolách, co do obsahu spolehlivé, avšak s velmi malým počtem přesných údajův chronologických. Zprávy P-rovy jsou důležité i pro soudobé dějiny bulharské a srbské. Hlavní místo zaujímají však u něho otázky a spory círk. Vydání ve všech sbírkách dějepiscův byzantských (s nepodařeným latin. překladem čili spise parafrasí). Viz Krumbacher, Gesch. der byzant. Literatur, 2. vyd. str. 288–291. KJk.