Ottův slovník naučný/Pachygnatha

Údaje o textu
Titulek: Pachygnatha
Autor: Antonín Nosek
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. s. 29. Dostupné online
Licence: PD old 70

Pachygnatha Sund., drobní (4–6 mm) pavoučkové, žijící společensky pod kameny a v trsech rostlin při zemi, náležejí do čeledi Argiopidae (podčeleď Tetragnathinae). Hlavohrudí jest napřed široké, zaokrouhlené. Oči střední tvoří skoro čtverec. Oči zadní tohoto čtverce jsou poněkud větší. Postranní oči se stýkají a jsou od středních oddělené. Kusadla 1. páru jsou zvláště u samečků mohutná a dlouhá. Žlábek na vrchním okraji má 2–3 zuby veliké. Drápek sám má uprostřed zub. Líce (clypeus) jsou skoro tak široké jako čtverec oční. Nohy jsou dosti dlouhé a silné. Nohy 1. páru nejdelší, 3. páru pak nejkratší. Deska prsní jest celkem krátká, trojhraná. Břicho vejčité jest napřed i nazad skoro stejné šířky. Genitální otvor u samiček podobá se malému otvoru zaokrouhlenému, napříč potaženému. Jest málo zřetelný. Makadla samečků mají chodidlo úzké a pod ním kulatou naduřeninu (bulbus), zakončenou dlouhým, často zkrouceným hrotem. U nás žijí 3 druhy: P. Degeeri, Clerckii a Listeri. Prvý jest velmi hojný již záhy z jara. Přes jeho břicho táhne se tmavý pruh a v něm jsou uprostřed 3 skoro srdčité skvrny bělavé nebo žlutavé, často trochu kovově lesklé. Druhé 2 druhy jsou větší a řidší. Jiné druhy tohoto rodu žijí v Evropě, ve střední Asii, v Sev. Americe a 1 na Madagaskaru. Nsk.