Ottův slovník naučný/Occultismus

Údaje o textu
Titulek: Occultismus
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Osmnáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 605. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Související články ve Wikipedii:
Esoterismus

Occultismus (lat.) jest snaha sblížiti zásvětí, nadsmyslnost a psychické úkazy našemu pochopení, užívá však k tomu pomůcek nevědeckých, zbytečně rozmnožujíc principie vysvětlovací domněnkami libovolně strojenými a vidouc mnohdy transcendentální záhadu, kde není více než nahodilý styk zcela přirozených okolností. Tak jest duše podle occultistických názorů neobyčejně jemný hmotný princip (tělo astrální, metaorganismus), který tvoří tělo buněčné a v něm též myslí, po smrti zachovává ještě svou osobní vůli dále a silou její vtěluje se v jinou hmotu buněčnou a dovede, třeba že beztělesná, působiti v lidi, tak že styk s transcendencí jest tímto umožněn. Somnabulismus, hypnosa, kabbalistika, čtení myšlenek, všemožné druhy věšteb jsou obory, v nichž o. s oblibou se zkouší. V Německu hlavním zástupcem o-mu jest du Prel. Viz jeho Studien aus dem Gebiete der Geheimwissenschaften (Lip., 1890–91).