Údaje o textu
Titulek: Nic
Autor: Gustav Zába
Zdroj: Ottův slovník naučný. Osmnáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. s. 284. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Nic

Nic (lat. nihil) jest pojem záporný, který nabývá významu teprve svým protikladem: něco. Jest, rovněž jako tento, pojem jednoduchý, tudíž nevymezitelný. N. pociťováno býti nemůže, pro představování konkrétní jest ono představou neuskutečnitelnou, jsouc čirou abstrakcí a fikcí intellektu. N. jako zápor všeho, co jest, jest n. absolutní; znamená-li však tolik jako něco jiného, jako popření jednotlivého daného kladu (na př. uničení vědomí), jest to n. relativní. Užití pojmu n. ve smyslu metafysickém (nihil est) dává vznik t. zv. filosofickému nihilismu. Znám jest dialektickými rozvahami v tom směru Gorgias spisem περὶ φύσεως ἢ τοῦ μὴ ὄντος. Zb.