Ottův slovník naučný/Nepostřelovaný

Údaje o textu
Titulek: Nepostřelovaný
Autor: Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Osmnáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 200. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Nepostřelovaný kout n. úhel, mrtvý k. n. ú. (něm. unbestrichener o. todter Winkel) sluje v hradebnictví ve smysle vodorovném kout před vyčnívajícími rohy násypu, kam obráncům nelze rovně stříleti s předprsně, se které se střílí jen přímo před sebe. Nedostatku tomu v dobách před vynálezem prachu střelného odpomáhaly ve hradební zdi věže před ni vyčnívající a od onoho času pomáhají bašty a v těchto boky. N. č. mrtvý prostor (unbestrichener o. todter Raum) sluje ve hradebnictví ve smysle svislém prostor, kam obránce s předprsně nemůže stříleti dolů přímo, tudíž hlavně ve příkopě. Tomu nedostatku obrany pomáhají coffry (v. Coffre), výběžky to zděné nebo kolové (palissádové), umístěné ve příkopě na vyčnívajících úhlech násypu a opatřené průstřelnicemi na postřelování příkopu podél escarpy hradby. FM.