Ottův slovník naučný/Nabiliště

Údaje o textu
Titulek: Nabiliště
Autor: Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Sedmnáctý díl. Praha : J. Otto, 1901. S. 960. Dostupné online
Licence: PD old 70

Nabiliště (něm. Laderaum), u střelných zbraní místo u dna hlavně, kam se klade náboj. N. jest buď zvláště vyznačené, proti ostatnímu vývrtu zúžené, jako u střeleb komorových (v. komora střelných zbraní str. 647), nebo dokonce i poněkud rozšířené, jako u zadovek (děl a ručních zbraní střelných), nebo zvláště neoznačené vůbec. FM.