Ottův slovník naučný/Nález pokladu

Údaje o textu
Titulek: Nález pokladu
Autor: Leopold Heyrovský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Sedmnáctý díl. Praha : J. Otto, 1901. s. 1001. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Nález pokladu jest odkrytí peněz nebo jiných drahocenných věcí, skrytých po delší dobu v pozemku, jejichž vlastníka nelze vypátrati. N-em p. samým nabývají nálezce i vlastník pozemku vlastnictví pokladu dílem rovným. §§ 398.–401. obč. zák.; Randa, Právo vlastnické, 5. vyd., str. 39.–81. Hý.