Ottův slovník naučný/Nábělek

Údaje o textu
Titulek: Nábělek
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Sedmnáctý díl. Praha : J. Otto, 1901. S. 959. Dostupné online
Licence: PD anon 70
Související: Autor:František Nábělek
Heslo ve Wikipedii: František Nábělek

Nábělek František, Ph. Dr., gymn. prof. (* 1852 v Cetechovicích na Moravě), studoval gymnasium v Kroměříži, r. 1874—78 konal studia na universitě ve Vídni pěstuje hlavně mathem., fysiku, hvězdářství, filosofii a češtinu. Supploval při něm. gymn. v Kroměříži (1878—86), pak byl prozat. učitelem na gymn. v Přerově (1886—88), od r. 1888 jest prof. při něm. gymn. v Kroměříži. Usiluje o to, aby zanedbávané astronomii na středních školách dopomohl k větší platnosti, a proto vydal vlastním nákladem mapu hvězdného nebe Hvězdné nebe severní (též něm. a polsky, 4. vyd. se chystá), dále otáčecí mapu Obzor hvězdný (též něm.), velkou nástěnnou mapu sev. hvězdného nebe (195×185 cm) přispěním České akademie (též něm.). Pojednání napsal do výroční zprávy gymn. v Kroměříži 1895/6, do „Oesterr. Mittelschule“ 1896, do „Věstníku českých prof.“ 1894, 1895, 1899, do časop. „Hlídka“ 1896 a j. Konal populární přednášky veřejné a ve spolcích z oboru astronomie, fysiky, české literatury, filosofie. V různých časopisech jsou od něho posudky knih.