Ottův slovník naučný/Náčiní polní

Údaje o textu
Titulek: Náčiní polní
Autor: Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Sedmnáctý díl. Praha : J. Otto, 1901. S. 966. Dostupné online
Licence: PD old 70

Náčiní polní (něm. Feldrequisiten, Feldgeräthe), jež se béře k manévrům a do pole, skládá se ve vojště rak.-uh. u pěchoty a myslivců z polní láhve č. čutory, z vařidla s miskou, z potřeb pro pušku, z četových svítilen, ze skládacích stánků, pěchotních rýčků, z nářadí tesařského a kopacího atd.; u jezdectva z polní láhve, vařidla, četových svítilen, sekyrek táborních, z pout na nohy koňské atd., u dělostřelectva pod. U všech druhů vojska náležejí do n. p-ho též polní kuchyně důstojnické. FM.