Ottův slovník naučný/Mroziński

Údaje o textu
Titulek: Mroziński
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Sedmnáctý díl. Praha : J. Otto, 1901. S. 824. Dostupné online
Licence: PD anon 70

Mroziński Józef, filolog polský (* 1784 v Koniuchách v Haliči – † 1839 ve Varšavě), ukončiv gymnasijní studia vstoupil k vojsku a r. 1815 povýšen byl za podplukovníka, r. 1829 stal se generálem brigády, pak přednostou hlavního štábu, inspektorem reservní jízdy a konečně gen. ředitelem vojenské kommisse. Uchýliv se r. 1831 do výslužby, věnoval se ku konci života botanice. Napsal pojednání Oblęženie i obrona Saragossy v l. 1808 i 1809..., načež k radě Bentkowského jal se zabývati polským jazykem, jímž špatně vládl. Výsledkem jeho práce bylo dílo Piérwske[red 1] zasady gramatyki języka polskiego (Varšava, 1822, 2. vyd. Lvov, 1850), které doplnil pojednáním Odpowiedź na recenzyje (Varš., 1824). Zásady těchto spisů, jakož i několika menších pojednání jeho nabyly platnosti v polském hláskosloví. Tak zejména obrátil pozornost na fysiologickou podstatu polských hlásek a rozdělil je na skupiny se stanoviska srovnávacího jazykozpytu, jmenovitě slovanského, čímž vnesl nový živel do filologie polské. Základy jeho hláskosloví polského zůstaly neotřeseny dosud. Z jeho podnětu vyšla »Deputacya do ułoźenia zasad pisowni«, která vypracovala v hlavních rysech nynější pravopis polský a v níž M. měl vynikající účastenství.

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. Podle Doplňků a oprav na konci XIX. dílu: Oprava k dílu XVII. 824 str., 1 sl., 29 řád. zdola, místo Piérwske čti Pierwsze. (dostupné online)