Ottův slovník naučný/Molekulový pohyb

Údaje o textu
Titulek: Molekulový pohyb
Autor: Vladimír Novák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Sedmnáctý díl. Praha : J. Otto, 1901. S. 519–520. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Brownův pohyb

Molekulový pohyb ve fysice jest myšlený, hypothetický pohyb nejmenších částic hmoty, molekul, kterým si vysvětlujeme některé fysikálné zjevy. Přímé pozorování velmi jemného tohoto pohybu možno provésti pouze u kapalin, jak Brown ukázal již r. 1827, pozoruje mikroskopem velmi jemný prášek v kapalině suspendovaný. Odtud pochází název Brownův m. p. Ch. Wiener uspořádal podobné pokusy tak, že veškeré ostatní vlivy byly vymýceny a m. p. mohl býti po 12 dní pozorován bez proměny, ač příslušná kapalina vysýchala. R. 1867 potvrdil Exner hypothesu, dle které mohutnost tohoto pohybu podmiňuje temperaturu. Rostoucí temperaturou zmohutněl pozorovaný pohyb tak, že těžké částice rumělky v kapalině ani ke dnu neklesly. M. p. představujeme si ve všech hmotách, tedy i ve skupenství tuhém, různost pohybu souvisí se skupenstvím, pohyb ten podmiňuje temperaturu a záření těles. U těles tuhých myslíme si m. p. jako chvění kolem rovnovážných poloh stálých, u kapalin jako chvění kolem poloh nestálých, u plynů pak jako pohyb postupný. — Srv. Molekula. nvk.