Ottův slovník naučný/Močová kyselina

Údaje o textu
Titulek: Močová kyselina
Autor: Bohuslav Raýman
Zdroj: Ottův slovník naučný. Sedmnáctý díl. Praha : J. Otto, 1901. S. 489. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Kyselina močová

Močová kyselina C5H4N4O3 jest v moči lidském (denně asi ½ g), v močových kamenech, v moči lva, tygra, želvy, psa (při masité potravě) i v moči ptákův a proto je též v guanu. Trus hadi skládá se téměř výhradně z kyselého močanu ammonatého. I jinde po různu v pathologických případech u člověka i u zvířat nalezena m. k. v rozmanitých orgánech. Proslavena jest synthesa m-vé k-ny, již provedl několika cestami Horbaczewski, jenž látku tu i v těle lidském sledoval a její původ zde vysvětliti se snažil. M. k. sloužila před drahnými lety k tovární výrobě murexidu, pěkného červeného barviva s krystallky jak krovky zlatohlávka se třpytícími. Ze solí m-vé k-ny, kteréž jsou nesnadno rozpustné, výjimečně rozpustnější jest sůl lítnatá LiC5H3N4O3, která se rozpouští ve 367,8 d. vody 20°, a sůl piperazinu (vl. diethylendiaminu)

C4H10N2.C5H4N4N3,

která k rozpuštění potřebuje pouze 50 d. vody. Jelikož m. k. sama 14—15 tisíc dílů vody k rozpuštění má zapotřebí, rozumí se samo, že vody lítnaté a roztoky diethylendiaminu kyselinu tu (chorobně nahromaděnou) z těla odstraňovati by mohly. Úloha k-ny m-vé po zvířectvu jest, jak se zdá, veliká, spočívajíť na ní chemicky četná barviva motýlů i ptáků, barviva, která zvláště v některých periodách života zvláštní skvělostí se vyznamenávají. Rn.