Ottův slovník naučný/Mlat

Údaje o textu
Titulek: Mlat
Autor: Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Sedmnáctý díl. Praha : J. Otto, 1901. S. 453. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Mlat, kladivo válečné, hrubá těžká zbraň, v nejstarších dobách z kamene, později kovová, a to bronzová, pak železná. Ve středověku Slované mnoho užívali m-ů, jež v XV. stol. si oblibovali zvl. jezdci; ale i pěšáci bojovali m-y, jimiž rozbíjeli rytířům pláty na prsou. R. 1381 vzbouření měšťané pařížští stali se pověstnými svými m-y, nabitými na dlouhých topořištích. Později m. ustoupil palcátu. — Z. Winter, Dějiny kroje v zemích českých, II., str. 279. FM.