Ottův slovník naučný/Marek (gnostik)

Údaje o textu
Titulek: Marek (gnostik)
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Šestnáctý díl. Praha : J. Otto, 1900. S. 828. Dostupné online
Licence: PD anon 70

Marek, gnostik ze II. stol. po Kr., působil hlavně v Gallii, v poříčí Rhony. Bližší data o jeho životě scházejí. Byl současníkem Irenaea, biskupa lyonského, který jeho bludy a mystickou nauku vyvracel. Eónové vycházejí z Prapodstaty nikoliv emanací, ta byla Markovi něčím příliš hmotně smyslným, nýbrž ekfonesí, a tak podstata ona projevuje se nám v hláskách, slabikách a slovech, kteráž podle jakéhosi tajemného zákona se spojují a rozpojují. Přívrženci jeho sluli Markosiáné. Srov. Renan, Histoire des origines du christianisme, sv. VII.