Ottův slovník naučný/Manipulační poddůstojník

Údaje o textu
Titulek: Manipulační poddůstojník
Autor: Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Šestnáctý díl. Praha : J. Otto, 1900. S. 774. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Manipulační poddůstojník čili manipulant slul do nedávna poddůstojník, větším dílem u pěchoty a pod. šikovatel, u myslivců nadmyslivec, u jízdy strážmistr, u dělostřelectva ohňostrůjce, jenž u své setniny, škadrony nebo batterie obstarával účty a písemné práce vůbec, spravoval skladiště atd.; nyní nazývá se poddůstojník účetní. FM.