Údaje o textu
Titulek: Lucie
Autor: Pavel Papáček
Zdroj: Ottův slovník naučný. Šestnáctý díl. Praha : J. Otto, 1900. S. 415. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Lucie sluje čásť hannover. kraje »Wendland« zvaného; leží mezi dolní Jasnou (Jetze) a Labem. Ve jméně tomto skrývá se patrně slovanský název luka, lučiny, jako též v názvu sousedního kraje »Drawehn« skryto slovo drevo a odvozené od něho jméno kmene Drevanů. Pp.