Ottův slovník naučný/Locatio conductio

Údaje o textu
Titulek: Locatio conductio
Autor: Leopold Heyrovský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Šestnáctý díl. Praha : J. Otto, 1900. s. 234–235. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Locatio conductio (lat.) jest smlouva, kterou jeden slibuje druhému za to, že tento se jemu zavazuje k určité úplatě peněžní, poskytnouti užívání věci (l. c. rei, nájem n. pacht) nebo vykonati jisté práce (l. c. operarum, smlouva námezdní, podrobněji smlouva služební), nebo jisté dílo (l. c. operis, smlouva námezdní, podrobněji smlouva o dílo). Hý.