Ottův slovník naučný/Limnophilus

Údaje o textu
Titulek: Limnophilus
Autor: František Klapálek
Zdroj: Ottův slovník naučný. Šestnáctý díl. Praha : J. Otto, 1900. S. 31. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Limnophilus Leach. jest rod hmyzu šikmokřídlého z čeledi t. jm. Má na předních holeních 1, na středních 3, na zadních 4 ostruhy; makadla čelistní u samečka 3členná, u samičky 5členná; vrchol předních křídel jest parabolický a 4. poličko vrcholové jest u kořene užší druhého. Dospělý hmyz upomíná na motýle, poletuje večer nebo v poledne, ale nejčastěji se s ním shledáme oklepávajíce stromky při rybnících, řekách a potocích. Někdy vyskytá se ve velikém množství. Jest potravou rybám i ptákům. Larvy žijí ve vodě, jsou housenkovité, mají hlavu a hřbetní štítky prvých 2 kroužků hrudních rohovité a 3 páry dosti dlouhých noh. Ostatní tělo opatřené na zadečku nitkovitými žábrami ukryto jest v rourkovitém pouzdru, zhotoveném z látek velmi rozmanitých; tak u L. flavicornis skládá se z písku, dřívek, lasturek i ulitek měkkýších, u L. rhombicus hlavně z písku, kamínkův a dřívek, u L. nigriceps jest pěkně trojboké, složené z přikousaných kousků listových, u L. griseus jest růžkovité, složené z pisku, u L. fuscicornis jest silnější, částečně z písku, částečně z vláken rostlinných spirálovitě položených. Larvy jsou potravou rybám a rybářům vnadidlem. Také dospělý hmyz bývá z peří a hedvábí napodoben jakožto mušky pro udice. Kpk.