Ottův slovník naučný/Lichtwer

Údaje o textu
Titulek: Lichtwer
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Šestnáctý díl. Praha : J. Otto, 1900. S. 11. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Lichtwer Magnus Gottfried, básník něm. (* 1719 ve Wurzenu — † 1783 v Halberstadtě). Studoval v Lipsku a Vitemberce, kde se habilitoval r. 1747; pro churavost musil se vzdáti učitelského úřadu, r. 1749 přesídlil do Halberstadtu a stal se tam pruským vládním, pak r. 1763 kriminálním a konsistoriálním radou, členem zemské deputace a kanovníkem u sv. Mauricia. Hlavní dílo jeho jsou: Vier Bücher Äsopischer Fabeln (Lip., 1748); některé bajky odtud patří dosud k lepším svého druhu; Das Recht d. Vernunft (t., 1758), filosofická báseň v 5 knihách, má menší význam. L-ovy spisy vydal jeho vnuk Pott a Cramer (Halberst., 1828).