Ottův slovník naučný/Lichtenbergovy obrazy

Údaje o textu
Titulek: Lichtenbergovy obrazy
Autor: Jiří Stanislav Guth-Jarkovský (jako Jiří Guth)
Zdroj: Ottův slovník naučný. Šestnáctý díl. Praha : J. Otto, 1900. S. 9–10. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Lichtenbergovy obrazy. Dotkneme-li se silně nabitého svodiče elektriky kotoučem ebonitovým nebo pryskyřicovým a nasypeme-li na to místo prášku plavuňového (semen lycopodii), rozloží se prášek, byl-li náboj svodiče kladný, trsovitě, byl-li záporný, usadí se v chomáčích; tvary ty slovou L. o. Také tím způsobem možno jich docíliti, že knoflíkem mírně nabité láhve lejdské, držíce ji ovšem na polepu zevním, kreslíme libovolný tvar na koláč elektroforu, načež naň prášku plavuňového nasypeme, prášek přebytečný opatrně odfukujíce. Obrazy jsou velmi trvalivé a objeví se znovu, i když jsme prášek setřeli a na novo nasypali. Místo prášku plavuňového lze také užiti sirného květu, oba prášky tkví stejně dobře na obrázcích positivních a negativních; nasype-li se však minia, stane se tvar positivní jenom tehda viditelným, když prášek opět dobře setřeme tak, že objeví se obraz černý v poli červeném. Nakreslí-li se kladné i záporné obrazce na tutéž plochu a nasype se na to minia smíšeného se sirným květem, květ utkví většinou na obrazci kladném, kdežto na obrazec záporný navěsí se minium. Na staré, opotřebované ploše pryskyřicové obrazce dobře se nedaří, třeba ji nově roztaviti. S prospěchem roztaví se pryskyřice na plochou plechovou misku tak, že po každém pokusu lze mírným rozpálením plechu pryskyřici přetaviti. Vrstva pryskyřice nemusí býti silnější než 1–2 mm. L. o. vyskytují se také na slabě zaprášených ebonitových kotoučích elektrik. Poněvadž ve prostoru vzduchoprázdném nelze obdržeti podobných obrazců, má se za to, že jiskrou kladnou vzduch a vodní páry ženou se na desku pryskyřicovou a třením že tato stává se záporně elektrickou, tak že podporuje rozptylování následující elektřiny kladné nebo vznik paprskovitého obrazce. Je-li však elektřina negativní, nedopustí záp. elektřina pryskyřice, aby se rozptylovala. Zvlášť krásné obrazce lze také obdržeti směsí ultramarinu a rumělky na bílé desce pečetního vosku. Gh.