Ottův slovník naučný/Lichard

Údaje o textu
Titulek: Lichard
Autor: Jaroslav Vlček
Zdroj: Ottův slovník naučný. Šestnáctý díl. Praha : J. Otto, 1900. S. 5. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Související články ve Wikipedii:
Daniel Gabriel Lichard (slovensky)

Lichard Daniel, spisov. československý (* 17. led. 1812 v Slovenské Lupči — † 17. list. 1882 v Uh. Skalici). Pobyt na studiích v Prešpurce rozhodl směr jeho života: s několika druhy založil r. 1828 »Jednotu literární«, z níž vyšel i Ludevít Štúr, a působením professora Kováče-Martinyho přilnul k vědám přírodním, kteréžto šťastně popularisovati bylo hlavním úkolem L-ova života. R. 1837 byl ev. kazatelem, v l. 1838—44 učitelem přírodopisu na ev. gymnasii v B. Šťávnici a potom až do smrti žurnalistou a spisovatelem ve Vídní i v Skalici, onde vydávaje vládní »Slovenské noviny« (1849—61), zde hospodářský »Obzor« (l863—82). Úhrn theoretických i praktických vědomostí přírodopisných a hospodářských L. uložil v »Slovenské obrázkové čítance« (Turč. Sv. Martin, I., 1881; II., 1882). L. byl z nejlepších domácích stilistův a z nejšťastnějších spisovatelů prostonárodních. Včk.