Ottův slovník naučný/Lehner (dodatek)

Údaje o textu
Titulek: Lehner (dodatek)
Autor: Vojtěch Jaromír Nováček
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýosmý díl. Praha : J. Otto, 1909. S. 878. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Související: Autor:Ferdinand Josef Lehner
Heslo ve Wikipedii: Ferdinand Josef Lehner

Lehner Ferdinand Jos. Životního díla L-ova: Dějiny umění národa českého posud vyšly tři svazky nákladem »Unie« v Praze (I. 1903, stran 398; II. 1905 stran 469; III. 1908, stran 728). Tím ukončeny dějiny umění doby románské. V díle tom předvádějí se mnohotvárné výtvory nejstaršího našeho umění v soustavné roztříděnosti a mnohosti, jaké se nikdo dříve nenadál. Krom tohoto soustavného díla L. zjednal si skvělou zásluhu o historii českého umění objasněním t. zv. kodexu Vyšehradského, který vydal tiskem s věrnými reprodukcemi nádherných obrazův a iniciálek pod názvem: Česká škola malířská XI. věku, korunovační evangelistář krále Vratislava řečený kodex Vyšehradský (Praha, 1902). Název sám naznačuje hlavní výtěžek, jehož došel autor studiem tohoto nejstaršího illuminovaného kodexu českého a srovnáním jeho s třemi sourodými kodexy, kteréž se chovají v Praze, v Krakově a ve Hnězdně. — L. zvolen řádným členem České akademie 30. list. 1907, dne 2. pros. 1908 udělen mu řád železné koruny III. třídy. Nk.[red 1]

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. Dodatek k heslu Lehner, uveřejněnému v 15. dílu.