Ottův slovník naučný/Leeds Thomas Osborne

Údaje o textu
Titulek: Leeds Thomas Osborne
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Patnáctý díl. Praha : J. Otto, 1900. S. 785. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Související články ve Wikipedii:
Thomas Osborne, 1st Duke of Leeds (anglicky)

Leeds [líds] Thomas Osborne, hrabě z Danby, markýz Caemarthen, vévoda z L., státník angl. (* 1631 — † 1712), syn baroneta Yorkského, po předcházející politické činnosti v dolní sněmovně jmenován byl nejvyšším komořím (lord high treasurer) a povýšen do stavu hraběcího. Nejskvěleji vynikla jeho státnická dovednost v diplomatických jednáních mezi francouzským králem Ludvíkem XIV. a angl. králem Karlem II., v nichž snažil se zvláště přikloniti Karla II. k politice přející více zájmům a vlivům nizozemským nežli francouzským. Následek toho byl, že působením mocné francouzské strany obžalován z velezrady a nucen r. 1679 úřad svůj složiti, načež vězněn až do r. 1683 v Toweru. Přes to, že byl potomním králem Jakubem II. opět do státních služeb přijat, nehájil zájmů tohoto, nýbrž podporoval účinně pozdějšího krále Viléma III. Oranienského v jeho snahách zmocniti se trůnu anglického. V odměnu za to jmenován později markýzem z Caemarthenu a zároveň postaven v čelo tajné rady. R. 1694 jmenován vévodou z L. a r. 1699 vstoupil v soukromí.