Ottův slovník naučný/Lüstrovati

Údaje o textu
Titulek: Lüstrovati
Autor: Julius Philipp
Zdroj: Ottův slovník naučný. Šestnáctý díl. Praha : J. Otto, 1900. S. 472. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Lüstrovati znamená dodávati nitím hladkého a lesklého povrchu a měkkosti. Děje se tak namáčením přediva do lepkavých roztoků dextrinu, klovatiny arabské (gummi arabicum) nebo škrobu, při čemž se niti nebo předivo vůbec za pozvolného a slabého sušení kartáči stále přihlazují. Niti takto upravené vetkávají se ve mnohých případech do tkanin, avšak nejvíce upotřebuje se tohoto způsobu úpravy při nitích na šití a u mnohých látek bavlněných, čímž se látce dostává vzhledu hedvábného. Hodí se nejvíce na podšívky. Ppp.