Ottův slovník naučný/Kramsztyk

Údaje o textu
Titulek: Kramsztyk
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Patnáctý díl. Praha : J. Otto, 1900. S. 67. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Kramsztyk (Kramstück): 1) K. Izaak, rabín varšavský (* 1816 ve Varšavě), byl učitelem v rabínské škole a r. 1852 zahájil v synagoze polská kázání, čímž vzbudil nelibost u svých souvěrců. Novota však přes tuhý odpor se ujala a r. 1861 zahájena polská kázání i v druhé synagoze. K. přeložil do polštiny talmud (Varšava, 1871). Mimo to vydal: Prawda wieczna czyli zasady religii mojźeszowéj (t., 1871); Przemowy w czasie składania przysiȩgi na wiernosc N. Panu (t., 1856) a j.

2) K. Stanisław, fysik polský, syn před. (* 1841 ve Varšavě), vzdělal se v bývalé hlavní škole varšavské a chtěl se věnovati professuře, stal se však bankovním úředníkem. Jest obratným popularisátorem přírodních věd. Vydal: Biblioteczka nauk przyrodzonych (Varšava, 1870); Wyklad fizyki (t., 1877); Arytmetyka handlowa (t., 1879); O postaci i ciȩźarze ziemi (t., 1885); Wiadomości pocza̧tkowe z fizyki (t., 1872) a pod.