Ottův slovník naučný/Kramolná

Údaje o textu
Titulek: Kramolná
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Patnáctý díl. Praha : J. Otto, 1900. S. 66. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Kramolna

Kramolná, ves v Čechách, hejt. Nové Město n. M., okr., fara a pš. Náchod; 60 d., 479 ob. č. (1890), kaple, tkalcovství. R. 1778 ležel zde pruský král Bedřich po 8 neděl táborem.