Ottův slovník naučný/Kotěra

Údaje o textu
Titulek: Kotěra
Autor: František Xaver Harlas
Zdroj: Ottův slovník naučný. Čtrnáctý díl. Praha : J. Otto, 1899. S. 980. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Jan Kotěra

Kotěra Jan, architekt (* 1871 v Brně), navštěvoval průmyslovou školu v Plzni, odtud přešel na akademii výtvarných umění ve Vídni. Nadání jeho pro architekturu zjednalo mu přízeň učitelů, zejména prof. O. Wagnera, i uděleny mu ceny za samostatné komposice a návrhy. V r. 1896 obdržel státní cenu a byl vyznamenán zlatou medaillí Fügerovou za projekt kostela a knížecí lázně. Cestoval v Italii, odkud přinesl studie a kresby jemného vkusu, vystavené v Praze r. 1898 v saloně Topičově. Na jarních výstavách v Rudolfině vynikaly práce jeho originálností a rázovitostí a návrh »moderního města« poctěn státní cenou. Jest to umělecká fantasie na dané thema o zbudování nového města na průplavu La-Manchském mezi Francií a Anglií. K. jmenován učitelem na c. k. umělecko-průmyslové škole v Praze na místě architekta Ohmanna. Jako repraesentant moderního směru architektury vyznamenává se svou dovedností kreslířskou a smyslem pro malebnost. FH-s.