Ottův slovník naučný/Komašňa

Údaje o textu
Titulek: Komašňa
Autor: František Řehoř
Zdroj: Ottův slovník naučný. Čtrnáctý díl. Praha : J. Otto, 1899. S. 616. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Komašňa, rusínská hostina ve vigiliji sv. Ondřeje na Pokutí, pořádaná ze sbírky dorostlé mládeže obého pohlaví hospodáři, v jehož bytě se po celý advent scházela na „večernice“ a vzájemným hovorem při přádle se bavila. Řř.