Ottův slovník naučný/Kandalacká zátoka

Údaje o textu
Titulek: Kandalacká zátoka
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třináctý díl. Praha : J. Otto, 1898. S. 911–912. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Kandalacká zátoka, jedna z největších zátok Bílého moře, vniká do pevniny v ruské gub. archangelské a újezdě kemském směrem k zsz. v délce na 200 km, majíc při počátku svém mezi mysy Tolstikem na s. a Solomenným na j. šířky 85 km, dále uvnitř mezi mysy Šarapovým a Turjým šířky 39 km a ještě dále u mysu Kostyleva 10 km. Hloubka zátoky obnaší uprostřed 200–400 m, ku břehům jí ubývá až na 20 m, avšak ještě na samém konci u osady Kandalakše dosahuje 80 m. Břehy jsou dosti příkré, vysoké a velmi rozryté menšími choboty a zářezy, zvláště břeh jihových. zvaný Korel, pnoucí se do výše přes 100 m a tvořící přečetné úzké a dlouhé zálivy, do nichž vlévají se říčky Keret, Černaja, Kovda, Palvismajok a odtoky jezer Imandra a Kunto. Na pobřeží tom vypínají se příkré mysy Šarapov, Sidorov-bor, Kuzokockij, Orlov a j., k němu pak přiléhá řada lesnatých i holých ostrůvků. Protilehlý sev.-východní břeh zove se Kandalacký, jest vyšší (přes 300 m), ale méně rozrytý a příkrý. Oba tyto břehy tvoří na sev.-záp. ostrý cíp, v kterém K. z. končí na 67° 8' s. š. u rybářské osady Kandalakša čítající pouze 400 obyv., od níž na záp. vlévá se do zátoky říčka Kandalakša bohatá raky. K. z. oplývá rybami a zvláště důležita jest rozsáhlým lovem sleďů.