Ottův slovník naučný/Kalendae

Údaje o textu
Titulek: Kalendae
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třináctý díl. Praha : J. Otto, 1898. S. 777–783. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Kalendy

Kalendae (lat.), u Římanů první den měsíce, zasvěcený bohu Janovi a Junoně příjmím Lucina. Jméno K. pochází od starolat. calare (řec. καλεῖν, volati) a vysvětluje se takto: Jakmile 1. každého měsíce pontifex minor zpozoroval na nebi nový srp měsíční, zpraven o tom rex sacrorum, jenž pak s ním vystoupil na Kapitol a obětoval Junoně v curii Calabra, kdežto současně obětovala Junoně choť jeho, regina sacrorum, v regii beránka nebo svini. Pak svolal (calare) pontifex minor lid ke kurii Calabra a oznámil, kolik dní (5 nebo 7) bude míti měsíc do Non. Jméno K. zůstalo pak v užívání, i když později obyčej tento pominul. O k-dách dály se výplaty.