Ottův slovník naučný/Kárún

Údaje o textu
Titulek: Kárún
Autor: Rudolf Dvořák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Čtrnáctý díl. Praha : J. Otto, 1899. s. 132 Dostupné online.
Licence: PD old 70

Kárún: 1) K., dle koránu muž z lidu Mojžíšova, snad totožný s bohatým a zpupným Kóre bible. Bohatství a pýcha jeho staly se příslovečnými. Vypravováno, že jediné klíče k jeho pokladům neslo několik silných mužů. Když zpupnost jeho dostoupila vrcholu, otevřela se pod ním země a pohltila jej i s palácem. Dk.

2) K., řeka v Persii, vzniká pod jm. Ab-i-Kadž na planině u Nehavendu jz. od Ispáhánu, protéká nejprve směrem téměř záp. horský kraj, obrací se u Disfulu k jihu a po toku silně vinutém vlévá se u Mohammery s levé str. do Šat-el-Arabu nedaleko před jeho ústím do moře. Dříve ústil se přímo do moře. K. byl v list. 1888 otevřen plavbě a od r. 1890 jezdí po něm angl. parníky od Mohammery až k Ahvázu a za peřejemi zdejšími od Ahvázu až do Šusteru.