Ottův slovník naučný/Jeremiáš Bohuslav

Údaje o textu
Titulek: Jeremiáš
Autor: Josef Boleška
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třináctý díl. Praha : J. Otto, 1898. s. 251. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Jeremiáš Bohuslav, hudeb, skladatel čes. (* 1859 v Řestokách u Chrudimi), navštěvoval gymnasium v Hradci Králové a věnoval se povoláni učitelskému, ale po 4 létech se ho vzdal, puzen byv touhou věnovati se hudbě, jejíž základy osvojil si u otce svého Josefa J-e, učitele a varhaníka. R. 1882 vstoupil do varhanické školy v Praze a absolvovav ji přijal místo ředitele kůru v Chocni a od r. 1887 při děkanském chrámu v Písku, kde působí též jako učitel zpěvu na obou středních školách. O hudební život písecký získal si nemalých zásluh jako sbormistr spolku »Gregora« a dovedný organisátor produkcí s většími massami vokálními i instrumentálními; chrámovou hudbu pěstuje v duchu reformy kostelního zpěvu a na koncertním podiu pečoval vždy o cvičbu národních písní, jichž 4 série vydal pro potřebu spolků pěveckých. Ze skladeb jeho tiskem vyšly: Vánoční mše (op. 17.), České rekviem (op. 30.), Posvátné zpěvy staročeské. Vánoční zpěv pastýřů, kantáta Komenskému!, 11 mužských sborů, 4 české polky pro klavír, pak pro potřebu středních škol Sborník a Pobožnost jinocha studujícího, zpěvník, v němž snahou po správné deklamaci pracoval uvolněním rhythmu na prospěch písně lidové. V rukopise chová mnoho sborů písni, skladeb kostelních, orchestrálních úprav, Anthologii zpěvů pro střed, školy a j.