Ottův slovník naučný/Imagines

Údaje o textu
Titulek: Imagines
Autor: Josef Miroslav Pražák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvanáctý díl. Praha : J. Otto, 1897. S. 526–527. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Imagines (lat. plur. slova imago), obrazy, podobizny. 1) I. maiorum (obrazy předkův) byly portraitní voskové masky (cerae) zemřelých členů rodu. Postaveny byly ve zvláštních výstěncích v atriu (armaria) a spojeny vespolek malovanými liniemi, tvoříce jakýsi rodokmen (stemma). Ve sváteční dny tato armaria byla otvírána a věnčena vavříny. Pod každým obrazem umístěn byl stručný nápis obsahující jméno zesnulého, jeho hodnosti a činy v míru i válce (t. zv. titulus n. elogium). Právo vystavovati takové voskové masky členů rodu (ius imaginum) bylo vyhrazeno nobilitě, t. j. rodinám, jichž členové zastávali úřady kurulské, a přecházelo na přímé descendenty. Při pohřbu člena nobility byli najati zvláštní lidé, kteří nasadili si zmíněné masky na obličeje a, oděni jsouce příslušným oděvem a odznaky zemřelého, jehož masku na sobě měli, doprovázeli člena rodu na poslední cestě. Na foru, kdež se pohřební průvod zastavil, posadili se na kurulské stolice a vyslechli pohřební řeč (laudatio funebris). Později v době úpadku nobility i. nahrazovány byly jednoduchými medaillony z kovu (clipeatae i.). – 2) i., medaillony císařů upevněné na odznacích vojenských, potom i odznaky samy. Nosili je imaginiferi. Pk.