Ottův slovník naučný/Horse power

Údaje o textu
Titulek: Horse power
Autor: Jaroslav Urban
Zdroj: Ottův slovník naučný. Jedenáctý díl. Praha : J. Otto, 1897. S. 638. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Koňská síla

Horse power [hors pauer], angl. skrácenina HP, franc. cheval vapeur, skr. Ch V, koňská síla, technická jednička práce či effekt, zavedená Wattem. Obnáší 550 sekundolibrostop, čili od zavedení metrické soustavy 75 sekundokilogrammometrů (sekkgm.). Neznamená tudíž H. p. nějakou sílu, nýbrž práci. Číslo 550 zavedl Watt jako střední pracovní výkon silnějšího koně. Poslední dobou učiněny návrhy zavésti místo HP = 75 kgm. jedničku větší, t. j. 100 kgm. Z ohledů jednoduchosti bylo však od toho upuštěno. Pro měření velkých elektrických effektů slouží totiž vedle HP = 75 kgm. = 736 wattům (W.), též killowatt (KW.) = 1000 W. (viz Jednotky absolutní[red 1]), který zvláště v Anglii víc a více se zavádí. Poněvadž však 100 sekkgm = 981·3 W nebo 1 KW = 101·9 sekkgm, byl by 100 kgm a 1 KW rozdíl velmi nepatrný. Ubn.

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. Zde se odkazuje na heslo Jednotky absolutní, které se však v Ottově slovníku naučném nenalézá. O tzv. absolutních jednotkách však pojednává heslo Měření.