Ottův slovník naučný/Hellwald

Údaje o textu
Titulek: Hellwald
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Jedenáctý díl. Praha : J. Otto, 1897. S. 76–77. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Související: Autor:Friedrich von Hellwald
Související na Wikidatech: [[d:Q85992|Friedrich von Hellwald a Ferdinand Heller von Hellwald]]

Hellwald: 1) Friedrich Anton Heller von H., kulturní historik a spisovatel z oboru zeměpisného (* 1842 v Padově – † 1892 v Tölzu), jsa synem rak. podmaršálka a vojenského spisovatele Friedricha von H. († 1864), vstoupil r. 1858 do rak. armády a súčastnil se jako nadporučík r. 1866 války s Pruskem. Po válce vstoupil do redakce »Oesterr. militärische Zeitschrift« a r. 1869 obdržel místo v praesidiální kanceláři říšského ministerstva války. R. 1871 přesídlil se do Augšpurku a r. 1873 do Kannstattu a redigoval zde r. 1871–89 zeměp. časopis »Ausland«; později žil ve Štutgartě a posléze v Tölzu. Napsal značnou řadu objemných spisů, které však nejsou vždy spolehlivy. Z nich uvádíme: Die amerikanische Völkerwanderung (Vídeň, 1866); Maximilian I., Kaiser von Mexiko (t., 1869, 2 sv.); Die Russen in Zentralasien (Augšpurk, 1873); Zentralasien (Lipsko, 1875, 2 vyd. 1880); Hinterindische Länder u. Völker (t., 1875, 2. vyd. 1880); Kulturgeschichte in ihrer natürl. Entwickelung bis zur Gegenwart (Augš., 1875, 4. opr. vyd. Lip., 1896); Oskar Peschel (t, 1876, 2. vyd. 1881); Die Erde und ihre Völker (Štutgart, 1877–78, 3. vyd. o 2 sv. 1883–84, přel. do češtiny Země a obyvatelé její, Praha, 1879); Die heutige Türkei, s Beckem (Lipsko, 1877); Im ewigen Eis (Štutgart, 1879–1881); Naturgeschichte des Menschen (t., 1883–1884, 2 sv., přeloženo do češtiny Přírodopis člověka, Praha, 1882); Amerika in Wort u. Bild (Lip., 1883–85); Frankreich in Wort und Bild (t., 1884–87, I. sv.); Die weite Welt, zeměpisný sborník (Štutgart, 1885 a n.); Haus und Hof in ihrer Entwickelung mit Bezug auf die Wohnsitten der Völker (Lipsko, 1888); Die mensch. liche Familie nach ihrer Entstehung und Entwickelung (t., 1889); Die Welt der Slawen (lBerlín, 1890); Die Magiker Indiens (Lipsko, 1890); Ethnographische Rösselsprünge (t., 1891).

2) H. Ferdinand, literární historik něm. (* 1843 ve Vídni – † 1884 v Clarensu na Genevském jezeře), byl úředníkem dvorní vídeňské knihovny, od r. 1874 sekretářem Maltézského řádu v Římě. Zabýval se hlavně studiemi literatury nízozemské. Napsal: Vlämi- sches Leben, Geschichten u. Bilder (1867); Geschichte des holländischen Theaters (1874) a vydal »Voyage ďAdrien Matham su Maroc«, 1640–1641 (Haag, 1866) a 2. díl Maerlantova »Spiegel historiael« (Lejda, 1879). Po smrti jeho vyšla Geschichte der niederländ. Litteratur (1887).