Ottův slovník naučný/Hancornia

Údaje o textu
Titulek: Hancornia
Autor: Josef Velenovský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Desátý díl. Praha : J. Otto, 1896. S. 838. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Hankornie ozdobná

Hancornia speciosa Müll., strom z řádu Apocynaceae, v Brazilii pěstovaný a domácí, jehož vejčité, výborně chutnající plody syrové nebo upravené se obecně požívají. Mléčná šťáva dává známý v obchodě kaučuk pernambukový, ačkoliv v menší míře. V domovině sluje strom ten mangaïba. Vský.