Ottův slovník naučný/Han (dynastie)

Údaje o textu
Titulek: Han (dynastie)
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Desátý díl. Praha : J. Otto, 1896. S. 835. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Dynastie Chan

Han, dynastie čínská v l. 206 př. Kr. až 263 po Kr., viz Čína (dějiny str. 740).