Ottův slovník naučný/Haláká

Údaje o textu
Titulek: Haláká
Autor: Rudolf Dvořák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Desátý díl. Praha : J. Otto, 1896. S. 761. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Halacha

Haláká (haláchá), č. mn. halákót (háláchót), hebr., slovně chůze, pak běh a způsob života, v lit. rabbínské souborný název všech zákonních předpisů, jimiž pravý způsob života u židů stanoven. Vlastní ustanovení obsahoval Pentateuch (gúfe h. t. j. vlastní h.), k těmto pojí se h. tradiční zv. mojžíšovská ze Sináje, dále h. odvozená z Písma (stará a pozdní h.), konečně krajová h., obsahující zvyky a obyčeje lidové. Byvši pěstována ve školách, uložena h. později v Talmúdu. Srv. Haggádá. Dk.