Ottův slovník naučný/Gyllippos

Údaje o textu
Titulek: Gyllippos
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Desátý díl. Praha : J. Otto, 1896. S. 650. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Související články ve Wikipedii:
Gylippus (anglicky)

Gyllippos, syn Kleandridův a matky heilótky, vynikající vojevůdce spartský, prokázal své schopnosti r. 414 př. Kr., když od Sparty byl poslán obleženým Syrakusám na pomoc. Rozmnoživ u Himery svou moc na 2000 m., pronikl s nimi od Epipol hradbou athénskou do města a způsobil tak úplný obrat v celém válčení. Obnoviv přísnou kázeň u vojště, povzbudil pokleslou mysl obyvatelstva šťastnými podniky válečnými; neboť smělým přepadem zmocnil se athénského opevnění Labdalonu a vystavěné athénské pevnůstky Plemyrionu a postaral se též o vítězství loďstva syrakusského nad athénským tím, že provedl opravu navrhovanou Korinťanem Aristonem, zkrátiv předek lodí a opatřiv ho silným beranem. Když konečně Athéňané r. 413 po marném boji námořním nastoupili na ústup po suchu, zastoupil jim G. cestu a porazil je u Polyzelia a nad řekou Asinarem a zajal tu vůdce Nikiu a Démosthena. Slavné jméno to poskvrnil si na konci války peloponnéské; neboť maje od Lysandra uloženo, aby dopravil z Asie do Sparty kořist válečnou v zlatých penězích, rozpáral pytle a vzal čásť peněz pro sebe. Byl proto odsouzen k smrti, které ušel útěkem.