Ottův slovník naučný/Gaussen

Údaje o textu
Titulek: Gaussen
Autor: Bohumil Mareš
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devátý díl. Praha : J. Otto, 1895. S. 960. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Gaussen François Sam. Louis, reform. bohoslovec směru přísně kalvínského (* 1790 v Genevě — † 1863 t.), byl nejprve farářem v Satigny u Genevy, účastnil se náboženského hnutí, v němž založil missijní společnost v Genevě a evangelickou společnost za účelem konání vzdělavatelných hodin a nedělní školy; pro toto své positivní reformované-kalvinské smýšlení byl státní radou r. 1832 sesazen, stal se r. 1836 professorem dogmatiky na école de théologie, na škole, kterouž spolu s historikem Merle d’Aubigné proti panujícímu rationalismu v Genevě byl založil. Zde byl až do své smrti. Sepsal: Théopneustie (2. vyd. 1842); Le canon des Saintes-Ecritures sous le double point de vue de la science et de la foi (1860); Leçons sur Daniel (1861, 3 sv.). BM.